Viziunea și misiunea școlii

În viziunea noastră, Şcoala Sanitară Postliceală „Hipocrate” din Târgu-Jiu doreşte să creeze un învăţământ de nivel european: acces la educaţie pentru toţi elevii, performanţă pentru fiecare elev, cadre didactice motivate, colaborare, cooperare, toleranţă şi deschidere.

Ţelul şcolii noastre este să devină o unitate educaţională de referinţă, integrată nevoilor sociale ale comunităţii, care să realizeze pregătirea de astăzi pentru viitorul de mâine la standarde europene.

Școala Postliceală Sanitară “Hipocrate” din Tîrgu-Jiu va promova educația  în accord cu cerințele de integrare în societatea cunoașterii, care presupun consolidarea și dezvoltarea Spațiului European al Educației și Cercetării Științifice prin promovarea excelenței la nivelul tuturor activităților și proceselor desfășurate ținând seama de conceptele enunțate.

Misiunea şcolii impune asigurarea unei educaţii de calitate, pentru dezvoltarea intelectuală, socială şi profesională a tinerilor în vederea adaptării socio-economice ca cetăţeni activi, deplin conştienţi de propria valoare şi competitivi pe piaţa naţională, europeană şi mondială a muncii.

 „SĂNĂTATEA ESTE O COMOARĂ PE CARE PUȚINI ȘTIU SĂ O PREŢUIASCĂ, DEŞI APROAPE TOŢI SE NASC CU EA

 HIPOCRATE